Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu,, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni lub terminie dłuższym, wskazanym przez danego Sprzedawcę (tzw. zwrot). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sprzedawcę lub Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy, z którym zawarł Umowę Sprzedaży lub przekazać go osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres wskazany przez Sprzedawcę, u którego wykonuje się prawo odstąpienia.

4. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem, usługą “e-przesyłka” lub doręczanych do paczkomatów.
Koszt odesłania zwracanego produktu ponosi kupujący.

5. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

6. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

7. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to nie jest on zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa
w §9 Regulaminu, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub od podmiotu, o którym mowa w § 9 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

10. Termin, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub odpowiednio podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

11.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

11.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

11.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

11.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

11.5 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

11.6 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

11.7 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

11.8 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
Zwroty

Produkty zakupione w sklepie internetowym Shoperly.pl podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od daty odebrania zamówienia. Kupując w sklepie internetowym Shoperly.pl masz możliwość odstąpienia od umowy oraz reklamacji towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu usprawnienia każdego z tych procesów zalecamy następujący scenariusz działania:

1. Wypełnij formularz ODSTĄPIENIA OD UMOWY - możesz go pobrać TUTAJ. Pamiętaj o podaniu numeru konta bankowego, na który mamy zwrócić Twoje środki.

2. Przygotuj paczkę do wysyłki (paczka musi zostać dobrze zabezpieczona aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu).

3. Odeślij zwracany towar wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem na adres:

Springos Sp. z o.o. Sp. k.
Kłaj 701
32-015 Kłaj

* Paczki wysłane " za pobraniem " lub za pośrednictwem Inpost Paczkomaty, nie będą obierane.

4. Poinformuj nas o zwrocie wiadomością na adres e-mail: reklamacje@springos.pl

Towar możesz również zwrócić osobiście do naszych magazynów:

Kłaj 701, 32- 015 Kłaj
lub
Skawina, ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina.

Do zwrotu towaru będzie potrzebny numer zamówienia oraz numer konta bankowego celem realizacji zwrotu środków.


Wymiana

W sklepie internetowym Shoperly.pl wymiana towaru polega na wcześniejszym dokonaniu zwrotu wybranego produktu i złożeniu oddzielnego zamówienia. Jeżeli okaże się, że produkt który został przez Ciebie kupiony jest np. za duży i jesteś zainteresowany zamówieniem innego rozmiaru, skorzystaj z procedury zwrotu, a produkt w innym rozmiarze zamów w oddzielnym zamówieniu.

pixel